نمونه کار دوربین

توضیحات کلی

  • شرکت پارس پرداز تلفن آماده همکاری در پروژه های دوربین های مدار بسته

  • شماره تلفن سفارش کار : ۷ – ۶۶۷۵۹۱۵۴

  • شماره تلفن مشاوره : ۷ – ۶۶۷۵۹۱۵۴

دوربین : شرکت پارس پرداز تلفن در زمینه دوربین های مداربسته قادر به انجام خدمات تهیه تجهیزات حفاظتی ، نصب و اجرا ، خدمات پشتیبانی ، مشاوره و انتقال تصاویر دوربین های مدار بسته در بسته اینترنت می باشد.