اکبر شعبانی

اکبر شعبانی

اکبر شعبانی مدیرمالی شرکت پارس پرداز تلفن

عنوان شغلی مدیرمالی
سابقه کاری ۲۵ سال
تخصص امورمالی و حسابداری
ایمیل parsptco89@yahoo.com
شماره تماس ۶۶۷۵۹۱۵۴