حسن داوودی

حسن داوودی کارشناس فنی شرکت پارس پرداز تلفن

عنوان شغلی بازرس
سابقه کاری ۱۰ سال
تخصص بازرسی و نظارت
ایمیل parsptco89@yahoo.com
شماره تماس ۶۶۷۵۹۱۵۴