داود اکبری

داود اکبری مدیرعامل شرکت پارس پرداز تلفن

عنوان شغلی مدیرعامل
سابقه کاری ۱۷ سال
تخصص تجهیزات ارتباطی و رادیویی
ایمیل akbari1968@yahoo.com
شماره تماس ۰۹۱۲۳۴۹۱۰۷۸