صمد رزاقی

صمد رزاقی

صمد رزاقی نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر فنی شرکت پارس پرداز تلفن

عنوان شغلی نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر فنی
سابقه کاری ۱۵ سال
تخصص نظارت و اجرای  فنی کلیه تجهیزات مخابراتی
ایمیل parsptco89@yahoo.com
شماره تماس ۰۹۱۲۲۲۵۹۲۱۶