معصومه ستاره

معصومه ستاره

معصومه ستاره مدیریت داخلی شرکت پارس پرداز تلفن

عنوان شغلی مدیریت داخلی
سابقه کاری ۲ سال
تخصص مدیریت داخلی و مدد کار اجتماعی
ایمیل parsptco89@yahoo.com
شماره تماس ۶۶۷۵۹۱۵۴