کیهان پرهیزکار

کیهان پرهیزکار بازرس شرکت پارس پرداز تلفن

عنوان شغلی بازرس
سابقه کاری ۱۵ سال
تخصص بازرسی و نظارت
ایمیل parsptco89@yahoo.com
شماره تماس ۶۶۷۵۹۱۵۴